PriPost biedt u de mogelijkheid om uw Postbox op elk moment op te zeggen. Wanneer u opzegt, storten wij de volgende dag de rest van uw depot saldo op uw bankrekening. Op het moment dat u heeft opgezegd, komt er vaak nog wel post voor u binnen. Wij willen graag uw post op de best mogelijke manier afhandelen. Daarom hebben wij voor al onze klanten de zogeheten eindmaand ingevoerd. De eindmaand kan op twee manieren ingaan: wanneer u opzegt en wanneer u € 0 of minder in uw depot heeft staan.

Op het moment dat u er voor kiest om op te zeggen – of uw saldo is te laag – gaat automatisch de eindmaand in. Wilt u opzeggen op een dag die nog in de toekomst ligt? Dan gaat vanaf die datum de eindmaand in – tenzij u eerder geen saldo meer heeft, gaat de eindmaand eerder in. U krijgt op volgende werkdag dat de eindmaand ingaat, uw actuele saldo teruggestort. Al uw binnenkomende post wordt verzamelend en op de laatste dag van de eindmaand naar u opgestuurd. Wij nemen in die periode geen pakketten of aangetekende post meer aan.

ENGLISH

What is meant by the ‘end month’?

PriPost offers you the possibility to cancel your Postbox at any time. If you cancel, we deposit the rest of your e-wallet balance to your bank account the next working day. Often we still receive mail after a cancelation. We, as PriPost, would like to handle your mail in the best possible way. This is why we have automatically introduced the so-called end month for all our customers. The end month can take effect in two ways: when you cancel and when you have € 0 or less in your deposit.

The moment you choose to cancel – or your balance in your e-wallet is too low – the end month automatically starts. Do you want to cancel on a day that is still in the future? Then the end month starts from that date – unless you have no balance before, the end month will start earlier. You will be refunded your current balance on the next working day the end month starts. All your incoming mail will be sent to you collectively and on the last day of the end month. We do not accept parcels  or registered mail anymore.