Uw Postboxnummer vermelden is belangrijk!

Om ervoor te zorgen dat wij uw post correct kunnen verwerken, is het belangrijk (en noodzakelijk) dat uw relaties het Postboxnummer en de geadresseerde vermelden wanneer ze post naar u opsturen. U kunt zich voorstellen dat het voor PriPost lastiger wordt om post zonder Postboxnummer te verwerken. Het risico bestaat dat uw post verkeerd verwerkt wordt.

Om ervoor te zorgen, dat bij het ontbreken van een Postboxnummer op het poststuk, deze toch bij de juiste Postboxhouder terecht komt, sorteren we deze poststukken op naam (geadresseerde). Dit brengt echter aanzienlijk meer werk met zich mee, waardoor we genoodzaakt zijn extra kosten in rekening te brengen per poststuk waarbij dit het geval is.

Wanneer een Postboxnummer vermelding echter niet mogelijk is, vanwege geautomatiseerde systemen, rekenen we hier geen extra kosten voor. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verhuisservice van PostNL. Deze werkt alleen met de invoer van een postcode en huisnummer en staat geen extra veld toe. Een lijst met bedrijven die bij ons bekend zijn waar een Postboxvermelding niet mogelijk is, vindt u hieronder:

  • Verhuisservice PostNL
  • Waternet

Zoals u ziet.. is deze lijst zeer klein. Heeft u ook een instantie gevonden waar dit niet mogelijk is vernemen we het graag. Wanneer dit aantoonbaar wordt aangegeven plaatsen we deze ook op de lijst hierboven er worden er geen extra kosten berekend bij de sortering op geadresseerde.

Voorbeeld adresvermelding

Postbox vermelding bij de Kamer van Koophandel

Wanneer u als bedrijf, vereniging of stichting uw correspondentieadres wilt wijzigen bij de KvK, gebruik dan ons kantooradres met als aanvulling “UNIT” + uw boxnummer (als voorbeeld Unit P365). Let op: voer dit niet in bij het veld toevoeging maar bij het veld aanvulling. Bij gebruik van het postbusadres (in plaats van het kantooradres) is het niet mogelijk een toevoeging te vermelden. In dat geval sorteren wij uw post op geadresseerde, wat dus extra kosten mee zich mee brengt. U kunt de PriPost overeenkomst samen met deze bijlage uploaden als bewijs dat u bevoegd bent de PriPost adressen te gebruiken. Let op dat u niet met de PriPost overeenkomst uw vestigingsadres kunt wijzigen! Hier heeft u een huurovereenkomst voor nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina voor bedrijfsvestiging.

Het juist vermelden van het Postboxnummer

Uw Postboxnummer kan op verschillende manieren in de adressering vermeld worden. Hoewel het de voorkeur heeft om het Postboxnummer als tweede adresregel te vermelden, mag het op elke andere plek in het adres worden vermeld. Het staat u vrij om voorafgaand aan het Postboxnummer een andere aanduiding te gebruiken zoals ‘Unit’ of ‘Box’. Dit is optioneel en niet verplicht (Uitzondering hierop is de locatie in Rotterdam waar altijd Unit 303 vermeld dient te worden voorafgaand aan het boxnummer).

Een Postboxnummer bestaat altijd uit een letter en 1 tot 4 cijfers. Om administratieve redenen gebruiken wij als PriPost altijd 4 cijfers (voorloop nullen). Dit is echter niet noodzakelijk. Het staat u vrij om als voorbeeld P0365 te gebruiken als P365. Enkele voorbeelden hoe het Postboxnummer vermeld kan worden in het adres:

Locatie Amsterdam

(Geadresseerde)
Keurenplein 41
Box P365
1069CD Amsterdam
Nederland

(Geadresseerde) (P365)
Keurenplein 41
1069CD Amsterdam
Nederland

(Geadresseerde)
Keurenplein 41 (P365)
1069CD Amsterdam
Nederland

(Geadresseerde)
Keurenplein 41
1069CD Amsterdam (P365)
Nederland

(Geadresseerde)
Keurenplein P365 – 41
1069CD Amsterdam
Nederland

Locatie Rotterdam

(Geadresseerde)
Strevelsweg 700
Unit 303 – P365
3083AS Rotterdam
(verplicht voor kvk)

(Geadresseerde) (P365)
Strevelsweg 700-303
3083AS Rotterdam
Nederland

(Geadresseerde)
Strevelsweg 700-303 (P365)
3083AS Rotterdam
Nederland

(Geadresseerde)
Strevelsweg 700 – 303
3083AS Rotterdam (P365)
Nederland

(Geadresseerde)
Strevelsweg P365 – 700
3083AS Rotterdam
Nederland

Locatie Leidschendam

(Geadresseerde)
Gr. Juliana v. Stolberglaan 31
Box P365
2263AB Leidschendam
Nederland

(Geadresseerde) (P365)
Gr. Juliana v. Stolberglaan 31
2263AB Leidschendam
Nederland

(Geadresseerde)
Gr. Juliana v. Stolbergln 31-(P365)
2263AB Leidschendam
Nederland

(Geadresseerde)
Gr. Juliana v. Stolberglaan 31
2263AB Leidschendam (P365)
Nederland

(Geadresseerde)
Gr. Juliana v. Stolbergln P365-31
2263AB Leidschendam

Postbus locatie 

(Geadresseerde)
Postbus 1000
Box P365
2260BA Leidschendam
Nederland

(Geadresseerde) (P365)
Postbus 1000
2260BA Leidschendam
Nederland

(Geadresseerde)
Postbus 1000
2260BA Leidschendam (P365)
Nederland

(Geadresseerde)
Postbus 1000 (P365)
2260BA Leidschendam
Nederland

(Geadresseerde)
Postbus (P365) 1000
2260BA Leidschendam
Nederland